Els jaciments miocens

La flora fòssil del Miocè respon, en part, a les condicions climàtiques càlides i estables que es donaven en el període anterior, l’Oligocè. Els precursors de les nogueres actuals, com Juglans acuminata que veiem a la fotografia (× 1,5), ja formaven part dels boscos dels vessants de les muntanyes i d’altituds mitjanes.

Jordi Vidal / MIPS

Són nombrosos els jaciments de vegetals fòssils que s’han trobat en estrats pertanyents al període miocè, i entre ells destaquen els que s’han trobat en capes dels nivells que corresponen al Vallesià de la conca de la Cerdanya, que poden considerar-se entre els més importants del continent datats com a miocens.