Jaciment de la rodalia de Martorell (Baix Llobregat)

Aquest jaciment se situa uns 2 km a l’W de Martorell, prop de la carretera que uneix aquesta població amb Piera; les restes de plantes apareixen en argiles i limolites de color groguenc que es localitzen immediatament per sobre de les argiles blavoses i que, pel seu contingut en fauna fòssil, s’han pogut datar com a pertanyents al Languià-Serraval·lià. Aquestes plantes poblaven els voltants de zones pantanoses costaneres i les vores dels cursos d’aigua i formaven boscos, fins allà on els ho permetia la humitat. El percentatge de restes de petits folíols que pertanyen a lleguminoses arbòries i arbustives (Acacia, Caesalpinia, Cassia, Colutea, Podogonium, etc.) de caràcter xerofític és elevat, i apareixen en més quantitat que no pas en el jaciment burdigalià de la Costa Blanca, cosa que sembla assenyalar un augment de l’aridesa amb relació a l’època anterior. Els llocs humits propers a les masses aquàtiques eren ocupats per selves i les lleres dels rius es trobaven voltats per boscos galeria, en els quals la majoria de les espècies eren de tipus tropical o subtropical. Allunyats de la humitat de les aigües, apareixien bosquets amb predomini de lleguminoses microfil·les capaces de suportar períodes de sequera.

De l’estudi de les plantes fòssils extretes d’aquest jaciment es dedueix l’existència d’un clima de tipus tropical o subtropical, ja que són principalment formes càlides els successors filètics de les quals es troben en regions tropicals i subtropicals del nostre planeta. Les temperatures mitjanes anuals devien situar-se a la ratlla dels 20°C, possiblement una mica inferiors a les que es donaven al Burdigalià inferior. Hom pot apreciar un augment de la sequera, ja que les estacions seques semblen més prolongades i les plujoses més curtes.

La flora de Martorell apareix en argiles i limolites groguenques que es van dipositar en aigües marines pròximes a la costa de poca profunditat, on es van acumular les restes de plantes que transportaven els cursos d’aigua; en aquestes capes es troben també fòssils d’invertebrats marins. Si comparem la flora d’aquest jaciment amb la que es recollí al Burdigalià inferior de la Costa Blanca, s’hi aprecien poques diferències, si bé en el primer són més freqüents les restes i les espècies de lleguminoses i menys nombroses les de proteàcies i de miricàcies.

A continuació, la llista presenta els cormòfits fòssils miocens dels jaciments de la zona oest de Martorell (Baix Llobregat), amb dades elaborades per l’autor, a partir de fonts diverses.

Jaciment de l'oest de Martorell (Baix Llobregat)
ANGIOSPERMES MONOCOTILEDÒNIES Phragmites oeningensis, Poacites
ANGIOSPERMES DICOTILEDÒNIES Acacia sotzkianaBanksia deikeanaBanksiaBumelia minorCaesalpinia falconeriC. micromeraC. townshendiCassia ambiguaC. berenicesCelastrus crassifoliusCinnamomumColutea macrophyllaC. salteriDalbergia bellaDiospyrosGrevillea haeringianaLaurus primigeniaMyrica arenesiM. salicinaM. vindobonensisPodogonium knorriiQuercus elaenaRhusSapindus undulatus