Jaciment de puig Major (Mallorca)

Al puig Major hi ha un jaciment de plantes fòssils datat com a pertanyent al Burdigalià inferior, quan es produeix una emersió fugaç de les terres mallorquines, amb formació de nombroses llacunes. Quant a les capes que contenen els vegetals, hom els ha pogut assignar una edat burdigaliana inferior basantse principalment en la fauna fòssil que contenen. Les restes es troben a la collada d’Es Cards Colers, al vessant N del massís. La sèrie paràlica que hi apareix es disposa sobre calcàries grises del Liàsic, des dels nivells inferiors als superiors: estrats de pudingues amb fragments d’ostres i d’ammonits; còdols amb cianofícies; dipòsits lacustres de gra progressivament més fi, fins a arribar a calcàries bastant dures que contenen les fulles fòssils.

A la zona que actualment correspon al NW de Mallorca, durant el Burdigalià inferior, es van desenvolupar llacunes i pantans, no gaire extensos si tenim en compte la importància dels seus dipòsits, que, algunes vegades, connectaven amb la mar oberta; van perdurar fins que la transgressió burdigaliana els va cobrir totalment. Aquesta vegetació s’establia als voltants de zones pantanoses costaneres. Les vores eren poblades per vegetals higròfits propis de riberes i pantans com Typha, Phragmites, Salix, Myrica, etc; una mica més allunyats hi devia haver boscos on abundaven les lauràcies i Quercus de fulla perenne. En els llocs humits i ombrius hi devia haver falgueres, entre les quals apareix Lygodium gaudini, que és enfiladissa i que devia cobrir els troncs dels arbres. Als vessants de les muntanyes i de les altures mitjanes, hi devien aparèixer boscos amb predomini de nogueres, castanyers, faigs, etc. (Castanea balearica, Juglans acuminata, Fagus pliocenica, etc.) i en els cims muntanyosos, Abies ramesi. L’estudi de la flora trobada posa de manifest l’existència d’un clima càlid amb humitat mitjana, de tipus tropical o subtropical, comparable amb els actuals de Florida, Louisiana o el S de la Xina. Les formes càlides presents, com Lygodium gaudini, Sabalites, Phoenicites, Laurus praecellens, Persea balearica, etc., tenen espècies recents que s’hi emparenten, que viuen en regions intertropicals o pels seus voltants i que necessiten temperatures mitjanes de 20°C o més per al seu desenvolupament normal.

La flora del Burdigalià inferior de Mallorca presenta característiques intermèdies entre les oligocenes de la conca de Cervera i el S de França i les trobades en el Miocè superior de moltes localitats europees. El clima devia ser tropical o subtropical, amb diferències estacionals més acusades que en el període anterior; les mitjanes tèrmiques anuals devien ser al voltant dels 22º C; la humitat ambiental, alta prop del pantà, devia disminuir a mesura que ens apartem de les aigües. La presència d’Acacia balearica, Nerium oleander i Pistacia terebinthus permet de suposar l’existència d’estacions seques.

A continuació, la llista presenta els cormòfits fòssils miocens dels jaciments de puig Major (Mallorca), amb dades elaborades per l’autor, a partir de fonts diverses

Jaciment de puig Major (Mallorca)
PTERIDÒFITS Lygodium gaudini
GIMNOSPERMES bies ramesi
ANGIOSPERMES MONOCOTILEDÒNIES Phoenicites, Phragmites oeningensis, Sabalites, Typha
ANGIOSPERMES DICOTILEDÒNIES Acacia balearicaCastanea balearicaDiospyros brachysepalaFagus pliocenicaFraxinus balearicusGrevillea haeringianaJuglans acuminataLaurus praecellensMyrica arenesi,M. balearicaM. fayaNerium oleanderPersea balearicaPistacia terebinthusProteoides balearicaPseudopanax balearicaQuercus drymejaSalix angustaSapindus bilinicusZanthoxylon balearicum