Jaciment de Bunyol (Foia de Bunyol)

Prop de la localitat de Bunyol, uns 40 km a l’W de la capital, hom ha descobert un jaciment de flora fòssil acompanyada d’una fauna de mamífers. Les capes són a la carretera de Bunyol a Collado Uman on afloren calcàries argiloses a la base, que cap a la teulada passen a formar alternances de margues i argiles de tons grisencs, i que contenen abundants restes vegetals i gasteròpodes d’aigua dolça. Aquesta flora s’ha datat com a pertanyent als nivells superiors del Miocè mitjà o als inferiors del Miocè superior. Cal destacar l’elevada proporció de gimnospermes amb relació a les angiospermes i la presència de cinc espècies de Pinus. Són freqüents les formes de tipus càlid, però apareixen també espècies temperades els descendents de les quals poblaren gran part d’Europa fins als nostres temps. A Bunyol, al final del Miocè mitjà i al començament del Miocè superior hi havia extensions pantanoses. A les aigües tranquil·les i poc profundes dels voltants de les seves vores devien créixer els joncs i a les riberes devien aparèixer salzes, verns i àlbers. Més allunyats de les aigües, als vessants muntanyosos i als llocs secs hi devia haver els boscos de coníferes. És molt difícil de treure conclusions sobre l’ambient i la climatologia de la regió amb aquesta mescla d’elements; probablement aquesta flora es troba en ple procés d’evolució i d’adaptació a les noves condicions que imposaven els canvis climàtics. Presenta característiques intermèdies entre les del Miocè mitjà i les del Miocè superior.

A continuació, la llista presenta els cormòfits fòssils miocens del jaciment de Bunyol (Foia de Bunyol), amb dades elaborades per l’autor, a partir de fonts diverses

Jaciment de Bunyol (Foia de Bunyol)
GIMNOSPERMES Glyptostrobus ungeri, Libocedrus salicornioides, Pinus hampeana, P. laricioides, P. pinaster, P. rigida, Pinus
ANGIOSPERMES MONOCOTILEDÒNIES Carex scheuchzeri, Cyperus, Juncus scheuchzeri, Panicum troglodytarum, Poacites repens, Poacites
ANGIOSPERMES DICOTILEDÒNIES Alnus kefersteiniiBetulaCelastrus crassifoliusClethra barbinervisDiospyros brachysepalaFagus pristinaGordoniaMyrica studeriM. vindobonensisPodogonium knorriiP. lyellianumPopulus latiorQuercus ilexSalix angustaS. mediaS. teneraS. variansScrophularina oblita