Jaciment d’Olocau de Carraixet (Camp de Túria)

En aquesta localitat del Camp de Túria s’han recollit una sèrie d’exemplars difícils de classificar perquè solen aparèixer molt mal conservats i la seva extracció és complicada, per la qual cosa són incomplets. La flora trobada és constituïda principalment per espècies d’ambients de tipus temperat, en què són més freqüents les restes de Fagus pristina, F. pliocenica, Alnus prisca i A. kefersteinii. La presència de diverses espècies del gènere Pinus, formes pròpies d’ambients amb tendència a la sequedat i, generalment, de zones d’una certa altitud, sembla indicar que la conca es devia trobar circumdada per elevacions de tipus mitjà i que els voltants de les aigües devien disposar de prou humitat ambiental, tot disminuint lluny de les zones aquàtiques. Aquesta flora és característica del Miocè superior, ja que la majoria de les formes apareixen també als jaciments anteriorment esmentats datats com a Vallesians, per la qual cosa se situa a les capes terminals del Miocè, probablement al Vallesià-Turolià.

A continuació, la llista presenta els cormòfits fòssils miocens del jaciment d’Olocau de Carraixet (Camp de Túria), amb dades de l'autor a partir de fonts diverses-

Jaciment d’Olocau de Carraixet (Camp de Túria)
GIMNOSPERMES Pinus pinaster, Pinus freyeri, P. matheronii
ANGIOSPERMES DICOTILEDÒNIES Acer magniniAlnus kefersteiniiA. priscaClethraFagus castaneaefolia ,F. pliocenica,F. pristinaParrotia pristinaPterocaryaUlmus