Jaciment del turó de Montgat (Maresme)

Al turó de Montgat, prop de Badalona, s’ha assenyalat la presència de les espècies següents: Sequoia langsdorfii, Cinnamomum polymorphum, Fagus silvatica i Salix angusta, que no permeten de treure conclusions de tipus paleoecològic o plaeoclimàtic. Les capes margoses on es van recollir els fòssils s’han datat com a pertanyents al Miocè superior (Pontià).