Picardona

Porzana pusilla (nc.)

Àrea de nidificació de la picardona (Porzana pusilla) als Països Catalans.

Maber, original dels autors.

Als Països Catalans, és un ocell encara mal conegut, car hi ha poca informació, per la qual cosa la seva situació general fa de mal establir. És estival i nidificadora molt escassa i local a Catalunya i el País Valencià on, a més, s’observa en un petit nombre en migració. A les illes Balears, podria niar a Mallorca, i és citada rarament a Menorca, Mallorca i Cabrera durant la tardor. No hi ha encara observacions segures al Rosselló, malgrat que, lògicament, deu presentar-se en un petit nombre.

La fenologia encara no és del tot establerta, però hi ha dades d’ocells en pas primaveral de la segona meitat de març, l’abril i, més rarament, el maig. Del pas de la tardor hi ha dades esparses l’agost i l’octubre i, més rarament, el setembre. A més, hi ha 2 dades del febrer (27.02.58, algun exemplar al delta del Llobregat; 25.02.84, un ocell als salobrars de Torredembarra) i dades dubtoses o no confirmades del novembre al gener (1-2 possibles ocells el 25.12.63 a l’albufera de València; un exemplar capturat el 29.01.64 a Inca, Mallorca, però es desconeix si la data és realment la de captura o és la de l’observació de l’ocell embalsamat; i, finalment, un ocell present del novembre al gener de 1984 al delta del Llobregat).

És un ocell amagadís i difícil d’observar, que viu entre la vegetació palustre, als aiguamolls. A casa nostra se’l troba principalment als canyissars, però també a les jonqueres i els salobrars inundats de la vora de les llacunes litorals o d’altres zones humides. Al delta de l’Ebre, els arrossars són un ambient molt utilitzat, almenys durant el període reproductor, i l’únic niu trobat fins ara era a la base d’una mata d’arròs. Al delta del Llobregat, durant l’època de la cria es troba principalment als canyissars, i la resta de l’any, a les jonqueres i els espartinars.

La població de picardones que nien als Països Catalans és molt reduïda: fins ara la seva nidificació només ha estat comprovada al delta del Llobregat, on el 24.06.83 es va veure una parella amb polls; al delta de l’Ebre, on s’han vist repetidament adults durant el període de nidificació i el 24.06.81 es va trobar un niu amb 6 ous en un arrossar; a l’albufera de València i el marjal de Xeresa (Safor), on el 1980 es van trobar niant 12 parelles. A més, podria niar, o haver-ho fet, malgrat que no hi ha dades segures que ho confirmin, als aiguamolls de la badia de Roses, a l’aiguabarreig del Ter, a Cabanes, a Almenara, a les zones aquàtiques del migjorn valencià i, fins i tot, a l’albufera d’Alcúdia a Mallorca.