Castell d’Adrall (Ribera d’Urgellet)

Al principi era una possessió del bisbe d’Urgell. Fou permutat a Roger Bernat de Foix segons el pariatge del 1278. En aquest mateix any es va decidir que l’església d’Urgell el passaria al vescomte de Castellbò, però en realitat per algun altre pacte desconegut va continuar en possessió dels canonges d’Urgell. Actualment no n’hi ha cap resta visible, ni tan sols es recorda l’indret on s’alçava.