Sant Esteve de Nabiners (Ribera d’Urgellet)

El primer esment conegut de l’església de Sant Esteve de Nabiners o de Nabinerols és del 1008 (1010), en la publicació sacramental del testament de Vidal, que deixà unes peces de terra a l’església de Sant Sadurní de Nabiners i a l’església de Sant Esteve in villa Nabinerolos, respectivament. Aquesta distinció entre ambdues viles, Nabiners Sobirà i Nabiners Jussà, apareix en altres documents del segle XI; també en la donació que el 1067 feia Guillem Bernat a Santa Maria de la Seu d’un alou situat a la vila de Nabiners o Nabinerols, que limitava pel S amb Nabiners Sobirà. L’any 1076 Arnau...