Santa Maria o Sant Joan del mas d’Eroles (Ribera d’Urgellet)

El mas d’Eroles o Aroles que consta en el cens del 1860, on actualment hi ha la capella, abandonada i convertida en magatzem del mas de Sant Joan, és situat dins de l’antic municipi de la Parròquia d’Hortó, a la riba esquerra del riu Segre, prop del poble d’Adrall, entre aquest i els termes de la Freita i Nabiners. El topònim d’Eroles és esmentat en diversos documents, bé com a afrontació d’alous situats al terme de Sant Tirs del Pla de Sant Tirs (anys 1056, 1066), bé com a afrontació d’alous situats al terme de Sant Sadurní d’Arfa (1044, 1092). En el document del 1092 s’especifica que l’alou...