Sant Tirs (Ribera d’Urgellet)

Les primeres notícies que es coneixen de la parròquia del Pla de Sant Tirs són dels anys 977 i 978, en què el monestir de Sant Climent de Codinet rebé diverses donacions de terres situades al terme de Sant Tirs del Pla. L’any 986 el comte Sunyer de Pallars, amb el seu fill Ramon, donava a Santa Maria de la Seu la vila de Sant Tirs, dins del terme del castell de Sas, com a possessió del monestir de Sant Genís de Bellera, motiu de la donació. La vila de Sant Tirs restà unida a la canònica d’Urgell fins a la fi de les senyories. L’any 1046 Arnau Mir de Tost feia escriptura de reconeixement dels...