Castelló (Ribera d’Urgellet)

Amb aquest nom es conegué una fortalesa prop de Noves, en un enclavament de l’antic terme de la Parròquia d’Hortó. El topònim apareix al final del segle X. Fou propietat d’Arnau Mir de Tost, i és esmentat en un document del 1041 com a “castro de Castellet”. Posteriorment es troba en documentació dels Caboet, on figura com una de les seves propietats. Hi havia una església consagrada a Sant Joan. No es coneixen restes del castell ni el lloc on era situat.

Fou una de les fortificacions ofertes per Arnau de Castellbò a Ermengol VIII d’Urgell com a contrapartida per obtenir l’autorització per a...