Sant Lliser de Gramós (Ribera d’Urgellet)

El lloc de Garamonse és esmentat en l’acta de consagració de la Seu d’Urgell, i en documents dels anys 1000 (1002), 1030, 1033 i 1088.

L’advocació de sant Lliser, vinculada al terme de Gramós, apareix l’any 1023, en la permuta d’una casa “in apendicio de Sancto Licerio, villa Garamonse”, i l’any 1025 (o 1026), en la venda d’un alou situat al mateix terme. La parròquia de Gramós, juntament amb la de Trejuvell, fou donada l’any 1085 per Guillem Arnau, ardiaca, a la muller del seu pare. L’any 1102 la parròquia fou objecte de donació per part del bisbe d’Urgell i els canonges de la seu a Tedball...