Necròpoli d’Hortó (Ribera d’Urgellet)

Situació

Una de les sepultures de lloses descoberta el 1975, d’una necròpolis précticament inexplorada.

ECSA – A. Villaró

Des de la Parròquia d’Hortó cal prendre la carretera del Cantó. A menys d’un quilòmetre, a la dreta, surt un camí agrícola que porta a un camp. Les restes es troben al marge sud del camp, a la feixa de sota.

Necròpoli

Al llarg de tot el marge hi ha restes molt malmeses de construccions, de tal manera que no pot discernir-se cap estructura concreta, tot i que la gent del país assenyala un tarteret com les restes de l’església del lloc.

A la feixa...