Sant Jaume del castell de Tost (Ribera d’Urgellet)

L’església de Sant Jaume del castell de Tost es coneix per les deixes testamentàries que feren a favor d’ella Arnau Mir de Tost i la seva muller Arsenda en els respectius testaments del 1071 i el 1068. Concretament Arnau Mir deixava a Sant Jaume un alou per a la il·luminació i el culte de l’església. No s’ha trobat cap més esment ni notícia d’aquesta capella del castell.