Santa Maria d’Adrall (Ribera d’Urgellet)

El lloc d’Adrall, esmentat en el document de l’acta de consagració de la Seu d’Urgell, apareix en una donació del 855, —encara que en aquest cas es fa referència al monte Atralle— i en una altra donació del 953 d’un alou dominical. A partir d’aquestes dates les notícies sobre Adrall es repeteixen en documents dels segles XI i XII. L’any 1141, el bisbe d’Urgell, Pere, donava a Santa Maria de la Seu d’Urgell l’església d’Adrall.

En virtut del pariatge del 1278, el castell d’Adrall havia de passar al vescomte de Catellbò; tanmateix, el lloc continuà essent de la senyoria de Santa Maria de la Seu...