Castell de Castellar (Aguilar de Segarra)

Apareix citat el 983. El primer senyor conegut és un tal Seguí, que testà el 1022 i deixà al seu fill el castell de Castellar i un seguit de petits nuclis de població amb una torre de defensa, dels quals pertanyen a l’actual terme d’Aguilar de Segarra els de Puigfarner i Santa Maria de Melancosa; el 1078 testà el seu fill, Sendred Company, el 1123 un fill d’aquest, Berenguer Sendred, però ja no posseeix el castell de Castellar, que anà a parar a mans d’un altre germà. El 1259 apareix un Simó de Castellar fill de Guillem de Castellar. La família Castellar desapareix definitivament per trobar...