Ruïnes d’una construcció prop del Grauet (Aguilar de Segarra)

Situació

Un aspecte de les ruïnes d’un mur de planta circular que hi ha vora l’església del Grauet. Tant l’època com la seva funció ens són desconegudes.

A. Daura

.

Tot passant pel mateix camí per anar a l’església de Santa Maria del Grauet, a uns 500 m de la capella vers llevant, es troben les restes d’una construcció antiga. Long. 1°37’20” — Lat.

Ruïnes

Les restes consisteixen en uns murs d’un metre de gruix, els quals es tanquen tot formant un cercle de 5,50 m de diàmetre exterior i atenyen una alçada màxima d’1,50 m.

L’aparell ha estat fet amb blocs de pedra, de mides força grosses i devastats toscament, els quals han estat disposats tot seguint un esquema aproximat de filades horitzontals, bé que sense que hom hi pugui constatar cap mena de morter que serveixi de lligam.

L’observació atenta d’aquestes ruïnes, sense que hom no la pugui acompanyar d’una adequada excavació, no és suficient per a poder establir una datació. Deixem aquí constància de la seva existència sense, però, pronunciar-nos respecte a l’època a què pertanyen ni tampoc a la funció que podria tenir aquest exemplar, que algú ha identificat amb el basament d’una torre.

Bibliografia

  • Josep M.A Claret i Tardà: Base d’una torre circular, a “Portaveu del Centre Excursionista Montserrat”, núm. 4, Manresa 1980, pàg. 4.
  • Antoni Daura i Jorba i Joan Galobart i Badal: L’Arqueologia al Bages (II). Necròpolis medievals, a “Les Fonts. Quaderns de recerca i divulgació”, Manresa 1983, pàg. 60.