Santa Margarida de Comallonga (Aguilar de Segarra)

Situada dins l’antic terme del castell de Castellar. No degué passar mai de la categoria de capella rural. Del 1222 hem trobat una deixa a Santa Margarida, juntament amb d’altres esglésies dels voltants, com Santa Maria de Coromines i Sant Julià de Puigfarner, que consten en el testament de Joan d’Aguilar, per això creiem que correspon a aquesta capella, encara que l’actual edifici no tingui cap característica romànica.