Sant Julià de Puigfarner (Aguilar de Segarra)

Situada dins l’antic terme del castell de Castellar, si és que no era independent, al lloc de Puigfarner. Abans del 1154 tenia categoria de parròquia, la qual devia perdre posteriorment, ja que l’any 1685 era sufragània de Sant Miquel de Castellar. El lloc de Puigfarner és conegut des del 1022 i pertanyia al senyor de Castellar, Seguí, que deixà al seu fill, Company, la torre de Puigfarner. El 1027 trobem el camí de Sant Julià i el 1078 el senyor de Castellar, Company Seguí, feu una deixa a Sant Julià de Puigfarner. L’existència de l’església es continua constatant el segle XII, quan era parròquia, i en el segle XIII se li fan deixes els anys 1220 i 1285. Actualment no queda cap rastre d’aquesta església, que deuria trobar-se al costat del mas d’aquest nom.