Santa Maria de Malencosa (Aguilar de Segarra)

Situada dins l’antic terme del castell de Castellar, al lloc de Malencosa. Abans del 1154 tenia categoria de parròquia, que perdé posteriorment. Estigué sota el domini dels senyors de Castellar; després passà al monestir de Sant Benet de Bages. El lloc de Malencosa és documentat des del 1051, i l’església apareix citada el 1053. Al seu entorn es formà una sagrera que es documenta el 1201. L’església era domini dels senyors de Castellar; un d’ells, Sendred Company, el 1078 donà al monestir de Sant Benet de Bages l’església de Santa Maria de Malencosa. És possible que aquesta donació no...