Sant Valentí de cal Tinet de Castellar (Aguilar de Segarra)

Situada dins l’antic terme del castell de Castellar. No degué passar de capella rural. Aquesta capella podria correspondre a una deixa feta vers l’any 1285 a Sant Esteve i Sant Valentí d’Ayrelar, ja que el nom que li donem de “cal Tinet” és nou; a més, el testador és de Grevalosa i fa deixes a la majoria de les capelles de Castellar, per això creiem que és aquest Sant Valentí el qui rep la deixa, i, per tant, aquesta capella devia existir vers l’any 1285.