Enterraments de les Coromines (Aguilar de Segarra)

.

Un dels vestigis de l’hàbitat que ens han pervingut, en el qual hom, a causa de les regates, ha vist una relació amb l’elaboració del vi.

F. Baltà

No ens podem estar de fer referència a uns enterraments, estudiats per l’equip d’arqueologia del CE.CL d’Igualada, ben propers a la sepultura del Grauet, anteriorment descrita. Es tracta de dos conjunts medievals interessantíssims. Com en el cas abans ressenyat, el treball d’investigació roman inèdit; Jordi Enrich ens facilita els detalls que estem exposant.

El primer conjunt és indicatiu d’un hàbitat ben disposat on els excavadors fins i tot hi identifiquen elements relacionats amb l’elaboració del vi. Les mostres materials més evidents en són les parets derruïdes i les “capades” (així s’anomenen els petits forats oberts a les codines, a vegades amb l’afegitó “de moro”, en el parlar popular). La ceràmica recollida té un to ataronjat i hom la fa un xic més antiga que la típica de color gris.

Allí mateix tenim una desena de sepultures ovoidals i a uns 200 metres de distància un segon grup amb gairebé idèntic nombre d’exemplars i característiques. Tot plegat porta el topònim de “Les Coromines”.