Enterraments de les Coromines (Aguilar de Segarra)

.

Un dels vestigis de l’hàbitat que ens han pervingut, en el qual hom, a causa de les regates, ha vist una relació amb l’elaboració del vi.

F. Baltà

No ens podem estar de fer referència a uns enterraments, estudiats per l’equip d’arqueologia del CE.CL d’Igualada, ben propers a la sepultura del Grauet, anteriorment descrita. Es tracta de dos conjunts medievals interessantíssims. Com en el cas abans ressenyat, el treball d’investigació roman inèdit; Jordi Enrich ens facilita els detalls que estem exposant.

El primer conjunt és indicatiu d’un hàbitat ben disposat on...