Santa Magdalena del Còdol-rodon (Aguilar de Segarra)

Aquesta església es trobava dins l’antic terme del castell de Castellar, al lloc del Còdol-rodon. Segurament que primerament hi havia un hospital i després aparegué la capella que subsistí quan l’activitat assistencial desaparegué. No sabem res del seu domini durant l’època hospitalària; després estigué vinculada al mas Montcunill. El lloc del Còdol-rodon, donat per l’existència d’una gran pedra dreta i rodona, surt documentat juntament amb l’hospital el 1285 com a hospital de Codol Redon. Per aquest lloc passava el camí ral dels Prats de Rei a Manresa, continuador de la strata romana que...