Sant Llorenç de Montiberri (el Pont de Suert)

El despoblat de Montiberri és situat a la riba esquerra del riuet de Viu, al peu de la Faiada de Malpàs. El llogaret fou a l’edat mitjana una granja del monestir de Santa Maria de Lavaix.

Probablement, cal identificar l’església de Montiberri amb la que consta en un document de l’any 1196, pel qual Arnau d’Erill i la seva muller Sibilla donaren a Déu i a l’església de Sant Llorenç de Lavaix 10 sous jaquesos anuals del vacatge de Boí per a la il·luminació de la dita església. A la darreria del segle XVIII, les rendes que l’església i el domini de Montiberri proporcionaven al monestir de Lavaix eren importants, puix que arribaven a les 200 lliures.

En l’actualitat l’església de Sant Llorenç de Montiberri, abandonada i en mal estat de conservació, no revela cap tret arquitectònic d’estil romànic.