Sant Salvador d’Irgo de Tor (el Pont de Suert)

Situació

Façana de migdia d’aquesta capella, a la part baixa de la qual és visible l’aparell romànic.

ECSA - J.A. Adell

El petit santuari de Sant Salvador es troba aïllat a l’extrem d’un esperó muntanyós, a uns 500 m al S del poble d’Irgo de Tor

Mapa: 32-10 (213). Situació: 31TCH166009.

Mig quilòmetre abans d’arribar al poble d’Irgo de Tor, venint d’Igüerri, ja es veu a mà esquerra de la carretera l’esglesiola de Sant Salvador. (JAA)

Història

Hom desconeix qualsevol notícia referent al passat medieval d’aquesta església, en la qual se celebra cada any un aplec el dia 25 de març. (MLIR)

Església

És un edifici tan profundament transformat i alterat i que ha perdut tantes estructures originàries, que es fa difícil reconèixer el seu origen alt-medieval. Consta d’una sola nau coberta amb volta de canó i reforçada per dos arcs torals que arrenquen de sengles pilastres adossades als murs, amb impostes bisellades en l’arrencada dels arcs. La seva capçalera originària ha desaparegut; la nau fou allargada cap a llevant, on s’obrí la porta en la nova façana est, amb què capgirava l’orientació de l’església. La porta originària, amb un arc de factura molt rústega i situada en la façana de ponent, va ser tapiada.

A la façana meridional es conserven dues finestres de doble esqueixada, amb llindes de pedra tosca retallades en la part inferior per a formar un matusser arc d’obertura de la finestra. L’aparell és molt irregular com a conseqüència dels processos de transformació de l’edifici; és format per reble en gran part dels paraments exteriors, però a la part baixa es conserven fragments del parament original, de carreuó irregular, disposat en filades uniformes.

Es fa difícil, per la magnitud de les transformacions, establir una filiació per a les etapes més antigues de la construcció, que, a manera d’hipòtesi, podríem considerar com una obra rústega del segle XII. (JAA)