Santa Maria de Viu de Llevata (el Pont de Suert)

Situació

Magnífica construcció d’inici del segle XII, emparentada amb l’arquitectura del monestir de Santa Maria d’Alaó.

ECSA - M.À. Font

L’església parroquial de Santa Maria presideix el nucli de Viu de Llevata.

Mapa: 33-10 (214). Situació: 31TCG201934.

Per a arribar-hi cal seguir l’itinerari que s’ha indicat en la monografia precedent. (JBP-MAF-XFG)

Història

Hi ha referències del lloc i del castell de Viu des del segle X. Vers el 1060 Artau I de Pallars Sobirà i el seu germà donaren al monestir de Santa Maria de Lavaix el delme del portatge del coll de Vivoenza...