Sant Pere de Malpàs (el Pont de Suert)

El poble de Malpàs és situat a la dreta del barranc de Peranera, a la banda nord-est del terme del Pont de Suert. La seva església parroquial és esmentada en l’inventari del monestir de Santa Maria de Lavaix, confegit a la darreria del segle XII, on es reporta com a pertanyent a l’esmentat cenobi l’“ecclesia Sancti Petri de Malpaso” amb la seva sufragània de Santa Maria d’Erillcastell; l’abat de Lavaix hi tenia el dret de provisió i visita.

Al final del segle XIV, Malpàs pertanyia als barons d’Erill, els quals cobraven els delmes de l’església parroquial de Sant Pere. En la relació de parròquies del monestir de Lavaix corresponent al segle XVIII ja no s’esmenta la parròquia de Malpàs.