Santa Margarida de Navès

Situació

Vestigis d’època romànica que encara són visibles de l’església.

L. Prat

Aquesta església és la parroquial del poble de Navès, cap del municipi, situat al centre d’unes planures fèrtils, al cantó meridional del terme.

Sortint de Solsona cal agafar, a mà esquerra, la carretera que va a Berga. Al punt quilomètric 12,600, hom trobarà, a mà esquerra i al peu de la carretera, l’església.

Història

Probablement, els treballs arqueològics que s’efectuen a l’entorn de l’església de Santa Margarida ens donaran, una vegada acabats, la informació oportuna...