Les agaricàcies: camperols, xampinyons, pentinelles i afins

El camperol (Agaricus campestris) viu als prats i a les gespes, i presenta les làmines joves de color rosatintens. L’anell és descendent i el barret, gairebé blanc. Pot atènyer mides força més grosses (fins a 10 cm) que el conegut xampinyó conreat. Com aquest, és un bon comestible.

Josep M. Vidal / SCM.

Si les agaricals de la família anterior eren bàsicament micorizògenes (formadores de micorizes, amb arbres dels boscos, principalment), les d’aquesta (i de les tres que seguiran) són essencialment sapròfites i viuen als sòls rics en matèria orgànica i en sals minerals, als boscos...