Castell de Llordà (Isona)

Situació

Conjunt del castell pròpiament dit, situat a la part més alta del turó.

ECSA - J.A. Adell

Vista aèria del castell de Llordà, on s’aprecia la seva excepcional situació.

ECSA - M. Catalán

El castell de Llordà és situat al cim d’un turó, que presenta importants cingleres pels costats nord, sud i est (on acaba en una punta rocallosa), i davalla en un suau pendent cap a ponent, únic costat per on és accessible, i on es situen les defenses que abasten tot l’ample del turó, de cingle a cingle.

Mapa: 33-12(290). Situació: 31TCG423647.

Per a anar-hi cal situar...