Sant Urbà o Sant Serni o Sant Sadurní de Montesquiu (Isona)

L’església parroquial de Montesquiu és esmentada l’any 1314, en la relació d’esglésies parroquials de l’ardiaconat de Tremp visitades pels delegats de l’arquebisbe de Tarragona. L’any 1391, el capellà de Munt Squiu consta que pàgava de dècima dotze sous. Vers l’any 1526 n’era rector Vicenç Tallada. L’any 1758, l’església de Sant Sadurní de Montesquiu estava en bon estat; tenia com a sufragànies Sant Vicenç de Galliners, Sant Sebastià de Pui de l’Anell i Sant Sadurní. El 1904 s’hi agregà I’església de Sant Miquel del poble de Sant Miquel, segregada d’Aramunt, mentre que la capella de Sant...