Sant Sadurní del castell de Llordà (Isona)

Situació

Torre campanar, afegida a l’angle sud-oest de la construcció primitiva.

ECSA - J.A. Adell

Les ruïnes de l’església de Sant Sadurní es troben prop del nucli del castell de Llordà, fora del seu perímetre murat, però dins del possible tercer recinte fortificat, que delimiten els vestigis d’un mur situat a ponent del conjunt casteller.

Mapa: 33-12(290). Situació: 31TCG423647.

L’itinerari per a anar-hi és el mateix que hem indicat en la monografia anterior. (JAA)

Història

Els primers esments coneguts del lloc, del castell i de les esglésies de Llordà daten dels...