Sant Martí dels Masos de Sant Martí (Isona)

Situació

Petita església d’absis i nau, reforçada a la banda de migdia per tres contraforts.

ECSA - J.A. Adell

L’església de Sant Martí és al petit agregat dels Masos de Sant Martí, situat a uns 3 km del nucli de Covet. (JAA)

Mapa: 33-12 (290). Situació: 31TCG403628.

Història

No s’han conservat notícies documentals d’aquesta església, que l’any 1904 consta com a sufragània de Santa Maria de Covet; encara que podria tractar-se de l’església de Sant Martí que est in campo Lordani, la qual fou donada a l’església de Santa Cecília del monestir d’Elins en la seva dotació...