Sant Pere de Biscarri (Isona)

En l’acta de consagració de l’església de Santa Cecília d’Elins de l’any 1080, entre les esglésies amb què fou dotada s esmenta l’església de Sant Pere de Biscarri, única referència coneguda d’aquesta església de la qual s’ignora on fou bastida.