Santa Maria de Gramenet (Isona)

La vila de Gramenet és actualment reduïda a una caseria del terme de Benavent de la Conca. La seva església, ara desapareguda, era dedicada a santa Maria i apareix esmentada l’any 1080, com a església donada al monestir de Santa Cecília d’Elins amb motiu de la seva consagració.