Carència de minerals

Definició

Hom considera que existeix una carència de minerals quan la concentració orgànica d’un determinat mineral és tan deficient que provoca una sèrie de trastorns més o menys característics.

Causes, tipus i manifestacions

Diversos elements minerals són necessaris per a l’ésser humà, pel fet de formar part dels teixits orgànics o d’intervenir en reaccions metabòliques: calci, ferro, coure, iode, zinc, crom, cobalt, seleni, magnesi, manganès, fluor, etc. Tanmateix, el requeriment de la majoria d’ells és tan mínim que pràcticament no han pogut ésser definides les conseqüències de...