Compra, conservació i preparació dels aliments

Per a portar a terme una alimentació sana, és fonamental respectar les pautes detallades en apartats anteriors, a fi de garantir que aquella sigui completa, equilibrada i variada. Tanmateix, el concepte global d’alimentació sana també inclou altres aspectes, com ara assegurar-se que els productes que es vagin a utilitzar reuneixin els requisits nutritius i higiènics adients a l’hora de consumir-los o que siguin preparats de la manera més convenient. Per això, és important també tenir en compte alguns aspectes i recomanacions en relació a la compra, la conservació i la preparació dels aliments...