Graduació de les begudes alcohòliques

Si bé cada una de les diverses begudes alcohòliques té unes característiques particulars pel que fa al color, sabor, etc., totes elles contenen quantitats variables d’una mateixa substància: l’alcohol etílic. En aquest sentit, la diferència fonamental entre les diverses begudes alcohòliques és el percentatge del seu contingut en alcohol: en algunes d’elles és reduït, per exemple un 5% del volum total, mentre que en d’altres pot correspondre pràcticament a la meitat o fins i tot més del seu volum.

Atès que cal disposar d’algun paràmetre que permeti determinar el contingut d’alcohol etílic de...