Masturbació

Les pràctiques sexuals esmentades anteriorment fan referència a aquelles que són portades a terme per dues persones, sia amb un fi reproductiu, com a medi de comunicació interpersonal o simplement com a font de plaer. Una altra pràctica molt estesa és la masturbació, com és anomenada l’autoestimulació dels genitals i que també es coneix amb el nom d’autoerotisme.

Aquesta pràctica està àmpliament estesa, no solament en l’ésser humà sinó també en els animals. Amb base a diversos estudis efectuats en la població europea, hom calcula que entre el 85 i el 96% dels homes europeus es masturben...