Control mèdic del part

Actualment gairebé tots els parts que s’esdevenen en els països desenvolupats tenen lloc sota control mèdic en un centre sanitari. Fins fa relativament pocs anys, el part s’efectuava en el mateix domicili de la dona embarassada, perquè es considerava que, en tractar-se d’un procés fisiològic, era lògic que es desenvolupés normalment sense complicacions i, d’altra banda, perquè no hi havia prou centres sanitaris especialitzats on es poguessin supervisar de manera més minuciosa tots els naixements. Tanmateix, però, si bé en la immensa majoria dels casos en què el part es practica a casa de la gestant tot el procés s’esdevé sense complicacions, també és cert que de vegades es produeix algun trastorn que no es podia haver previst abans del part. El nostre país disposa actualment d’una infrastructura hospitalària suficient, i per això és preferible que el part, en tots els casos, s’efectuï en un centre sanitari ben dotat, la qual cosa, per diverses raons, garanteix l’auxili necessari en el cas que es presenti cap mena de complicació.

En aquest sentit, cal destacar que en el part domiciliari en general només es disposava de l’ajut d’una persona experta o d’un professional sanitari, que, en el cas necessari, podia practicar allí mateix les tècniques mèdiques aplicables en èpoques passades, les quals, actualment, quan es presenten complicacions, poden ésser insuficients. Així, si bé la majoria dels parts podrien tenir un final feliç a casa de la dona, si es presentessin complicacions difícilment se’n podrien valorar els efectes sobre el fetus, i sovint no es podria evitar que l’infant o la mare patissin d’alguna lesió irreversible.

Avui dia hom disposa de mitjans per a poder controlar l’evolució del part, l’estat del fetus i la dona en totes les seves fases. A més, es poden aplicar diverses tècniques anestèsiques per a evitar el dolor de la dona i la majoria de les eventuals complicacions es poden solucionar satisfactòriament amb els procediments mèdics adequats. I aquests mètodes moderns, de vegades sofisticats, solament poden ésser aplicats per professionals especialistes en un centre sanitari dotat amb tots els aparells i els instruments necessaris. En l’actualitat, durant el control mèdic del part hi intervé tot un equip —format com à mínim per l’obstètric, la llevadora i el metge anestesiòleg— que té cura de controlar l’estat i l’evolució de la dona. Cal tenir en compte també la tasca del metge neonatòleg que, immediatament després del naixement, passa a controlar l’estat de l’infant i li procura les atencions immediates que requereixi el cas si es presenta alguna complicació.