Preparació per al part

La preparació per al part o preparació prenatal comprèn l’aplicació d’una sèrie d’actuacions teòriques i pràctiques adreçades a millorar el control de la dona sobre els diversos factors psicològics i físics que intervenen en el part, fonamentalment destinats a reduir l’ansietat que aquest esdeveniment li pot causar i a preparar de la manera més idònia el seu organisme per a quan arribi el moment oportú. El seu objectiu, en darrer terme, és aconseguir que la dona pugui col·laborar activament en el procés del part, de manera que se’n faciliti el desenvolupament i es produeixi amb les mínimes molèsties possibles.

Actualment, la majoria dels centres sanitaris dedicats a l’assistència de l’embaràs i el part ofereixen els anomenats cursos d’educació maternal per a efectuar la preparació pre-natal. Amb els conceptes tractats en aquests cursos, la dona gestant pot practicar a casa seva alguns exercicis gimnàstics i tècniques de relaxació per a completar-ne la preparació, ja que és molt important que es duguin a terme de manera quotidiana i que constitueixin una part més de la rutina de la vida de la dona embarassada. D’altra banda, hom considera fonamental que, en la mesura del que sigui possible, aquestes activitats no es limitin a la dona gestant, sinó que la seva parella intervingui també activament per ajudar l’embarassada a realitzar els exercicis, proporcionar-li el suport emocional que necessiti i preparar-se ell mateix per a incorporar un nou ésser a la família.