Pla pràctic d’exercici físic

Per tal que la realització d’exercicis físics repercuteixi en una millora de l’estat físic i, en definitiva, de la salut, és un requisit indispensable que es dugui a terme de manera regular, moderada i progressiva.