Andreu Bertran, bisbe de Barcelona (1416-1419)

Els dies 1 i 10 de juliol de 1416 foren elegits els següents diputats i oïdors de comptes: diputat eclesiàstic: Andreu Bertran (València segle XIV – Barcelona 1433), bisbe de Barcelona; diputat militar: Ramon de Perellós, cavaller, vescomte de Roda i de Perellós; diputat reial: Francesc Basset, ciutadà de Lleida; oïdor eclesiàstic: Narcís de Santdionís, canonge de la seu de Lleida i ardiaca de Ribagorça; oïdor militar: Bertran de Vilafranca, donzell de la vegueria de Vilafranca del Penedès i castlà de Montblanc; oïdor reial: Joan Desvalls, ciutadà de Barcelona.

El Cisma d'Occident...