Pere de Palou, canonge i precentor de la Seu de Barcelona (1434-1437)

Al juliol del 1434 foren elegits els següents diputats i oïdors: diputat eclesiàstic: Pere de Palou (Vilanova del Vallès? segle XIV – Barcelona? d 1440), canonge i precentor de la seu de Barcelona; diputat militar: Ramon Galceran de Pinós i de Milany, cavaller, senyor de la baronia de Milany, de Vallfogona i dels castells de Tudela i de Cartellà; diputat reial: Llorenç Rodon, burgès de Perpinyà; oïdor eclesiàstic: Roger de Cartellà, canonge i paborde de la seu de Girona; oïdor militar: Joan de Vilalba, donzell de la sotsvegueria del Vallès, senyor de la Casa de Vilalba, de Vilalba Sasserra i...