Jaume de Cardona i de Gandia, canonge de Barcelona i bisbe de Vic (1443-1446)

Armes dels Cardona, convent de Sant Bartomeu de Bellpuig d'Urgell.

ECSA

El dia 11 de novembre de 1443 foren escollits els següents diputats i oïdors: diputat eclesiàstic: Jaume de Cardona i de Gandia (Cardona 1405 – Cervera 1466), canonge de Barcelona; diputat militar: Bernat de Salbà, senyor de la baronia de la Bisbal del Penedès; diputat reial: Bernat Riambau, burgès i síndic de Perpinyà; oïdor eclesiàstic: Jordà d’Avinyó, canonge de Girona ; oïdor militar: Dalmau Samasó, donzell de Banyoles; oïdor reial: Pere Joan de Santcliment, ciutadà de Barcelona.

Jaume de Cardona i de...