Bernat Guillem Samasó, abat de Sant Pere d'Àger (1452-1455)

El 14 d’agost de 1452 foren elegits els següents diputats i oïdors: diputat eclesiàstic: Bernat Guillem Samasó (Banyoles? segona meitat del segle XIV – Sant Joan de les Abadesses? 1456), abat de Sant Pere d’Àger (des del 13 de maig de 1454, de Sant Joan de les Abadesses); diputat militar: Berenguer de Montpalau, cavaller, domiciliat a Tarragona; diputat reial: Francesc Burguès, ciutadà de Tortosa; oOïdor eclesiàstic: Joan Jofre Sarraí, canonge i cabiscol de la seu de Girona; oïdor militar: Joan de Vilalba, donzell de la sotsvegueria del Vallès, senyor de la Casa de Vilalba, de Vilalba Sasserra...