Pero Ximénez de Urrea, arquebisbe de Tarragona (1446-1449)

El dia 6 d’agost de 1446 foren escollits els següents diputats i oïdors: diputat eclesiàstic: Pero Ximénez de Urrea (Saragossa ? – Tarragona 1489), arquebisbe de Tarragona; diputat militar: Galceran Galceran de Pinós-Fenollet i de Mur, vescomte d’Illa i de Canet; diputat reial: Joan Desbosc, ciutadà honrat i síndic de Lleida; oïdor eclesiàstic: Agustí d’Illa, canonge i ardiaca major d’Urgell; oïdor militar: Joan Jofre Sarroca, donzell; oïdor reial: Bernat Aibrí, burgès de Perpinyà.

Pero Ximénez de Urrea i de Bardaixí era fill del noble Pero Ximénez de Urrea, senyor d’Èpila i vescomte de...