Bertran Samasó, abat de Santa Maria de Ripoll (1449-1452)

El 15 de setembre de 1449 foren elegits els següents diputats i oïdors: diputat eclesiàstic: Bertran Samasó (Banyoles? final del segle XIV – Càpua, Campània 1458), abat de Santa Maria de Ripoll ; diputat militar: Francesc Desplà, òlim de Conomines, cavaller i senyor de la casa d’Alella, del palau de la Cucurella de Barcelona i de la torre de Sant Gervasi de Cassoles; diputat reial: Pere Dusai, ciutadà de Barcelona; oïdor eclesiàstic: Narcís Miquel, prior de Sant Pau del Camp; oïdor militar: Roger de Cartellà, donzell de la vegueria de Girona i senyor de la baronia de Rocacorba; oïdor reial...