Joan Desgarrigues, comanador del Masdéu (1419-1422)

El 31 de juliol de 1419 juraren els càrrecs els següents diputats i oïdors: diputat eclesiàstic: Joan Desgarrigues (Segles XIV – XV), comanador del Masdéu; diputat militar: Galceran de Santmenat, cavaller; diputat reial: Llorenç Rodon, burgès de Perpinyà; oïdor eclesiàstic: Narcís Estruç, ardiaca major de Tarragona. El 2 d’agost de 1419 jurà el càrrec el següent oïdor:; oïdor militar: Guillem de Masdovelles. El 6 d’agost de 1419 arribà a Barcelona el següent oïdor reial: Joan Desbosc, ciutadà de Lleida.

Les notícies sobre Joan Desgarrigues són ben minses. Se sap que havia professat en l’orde...